SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203067 | 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium turizmus és vendéglátás valamint sport ágazatokban folytat technikumi és szakképző iskolai képzéseket. A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok számára a helyzetfelmérést és elemzést követően alapkészségfejlesztő csoportok szerveződtek, ahol a személyre szabott mentorálás mellett a matematika, szövegértés, anyanyelvi-kommunikációs, digitális és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése történt. A 10 csoportban megvalósított fejlesztés eredményeként javult a diákok egymáshoz és oktatóikhoz való viszonya, az együttműködési készség. A megvalósítás időszakában a fejlesztésben részt vett diákok tanulmányi átlageredménye 0,56 javulást mutat a felzárkóztatási tárgyból.

A tehetséggondozás, a versenyekre való felkészítés a vendéglátás ágazat és az idegennyelv-oktatás területén valósult meg szakkörök szervezésével. Az intézmény pályaorientációs tevékenység keretében a diákok számára az oktatott szakterületük mélyebb megismerését, a szakmai karrierlehetőségeket mutatta be. A szakmai képzéshez kapcsolódóan szakmai napok, tematikus előadások, gyakorlati interaktív bemutatók szervezésére került sor a turizmus, vendéglátás ágazatban a gasztronómiai területeken a szakterület neves előadóinak felkérésével. Tanévenként két-két projektnap megvalósítására is sor került, amelyek az iskolai kötődés, a csapatban történő munka, az elköteleződés erősítését szolgálták. Szabadidős és diákprogramokat szerveztünk, valamint rendszeres mentálhigiénés foglalkozásokra is sor került. A tevékenységekhez kapcsolódóan kidolgozott tananyagokat, módszertani ajánlatokat a tanórai foglalkozásokba is beépítették.

Az oktatók és vezetők képzése is megvalósult készségfejlesztés, tanulás-módszertan, pályaorientáció, személyiségfejlesztés valamint vezetői ismeretek témakörökkel. A projekt szempontjainak figyelembe vételével pályaorientációs, humánerőforrás-fejlesztési, alapképzés fejlesztési tervek készültek, valamint az alapdokumentumok is átdolgozásra kerültek. Az oktatók és a vezetés workshop keretében osztották meg tapasztalataikat.

A projekt tevékenységek megvalósításához interaktív táblák, notebook számítógépek, tabletek beszerzése történt meg, amelyek támogatták a sikeres megvalósítást.  

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

  • Telefon: +3683515300

   E-mail: kvszk@kvszk.hu

   OM azonosító: 203067


  2022Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium